Zorg

Samen in de zorg

Het is soms moeilijk te zeggen waar zorg begint en schoonmaak in de zorg ophoudt. En dat is nou precies wat de schoonmaak in de zorg zo uitdagend maakt. Het is een branche met bijzondere karakteristieken en veel persoonlijk contact. Dit vergt een totaal andere aanpak en een ander type schoonmakers dan voor bijvoorbeeld bij een anoniem kantoorgebouw waar na kantoortijden wordt schoongemaakt. Bij de schoonmaak in de zorg draait het om vaste schoonmaakmedewerkers met passie voor zorg. Schoonmakers die houden van mensen en getraind zijn in de omgang met deze bewoners en patiënten. Dat vindt Effektief Groep belangrijk. Zorg is een algemeen begrip waarbinnen vele variaties mogelijk zijn. Effektief Groep richt zich op onderstaande typen zorg:

  • Extra murale zorg (thuiszorg);
  • Praktijkzorg;
  • Instellingen voor geestelijke gezondheid;
  • Verpleeg- en verzorghuizen;
  • Woonzorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking;
  • Ziekenhuizen.


Het 'samen in de zorg' concept van Effektief Groep speelt in op de ontwikkelingen in de zorg en biedt bijvoorbeeld flexibele oplossingen voor instellingen waar de beslissingen op locatieniveau genomen worden.

Ook het reinigen van clean-rooms behoort tot het dienstenpakket van Effektief Groep.

Schoonmaak van zorginstellingen


Thuiszorg (extramuraal)
Het overheidsbeleid is erop gericht steeds meer mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Eventueel benodigde zorg kan dan thuis geboden worden door thuiszorginstellingen of door verzorgingshuizen die zorg in de wijk aanbieden. Voor deze partijen kan Effektief Groep de schoonmaak verzorgen. Het is zelfs mogelijk ondersteunende zorgtaken in te kopen bij ons. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan het doen van een boodschap, het verschonen van bedden of het aantrekken van steunkousen. Onze schoonmaakmedewerkers zijn er op getraind bij mensen thuis te komen. Zij signaleren eventuele problemen en hebben binnen hun schoonmaaktaak ruimte voor sociale tijd. Tijdens de opleiding ‘Schoonmaken in de zorg’ aan de Effektief Academy wordt medewerkers op een basisniveau geleerd om te gaan met aspecten van ziekte een eenzaamheid.

Praktijkzorg
Hiermee bedoelen we de praktijken van bijvoorbeeld tandartsen, huisartsen, fysiotherapeuten, revalidatiecentra en verloskundigen. Vaak wordt hier buiten kantoortijden schoongemaakt. Dit vergt dus geen type schoonmaker dat extra sociaal vaardig of empatisch is. Wel vergt het een werkprogramma dat optimale hygiëne garandeert in de ruimten waar met patiënten wordt gewerkt. Wij hebben ruime ervaring met dit type schoonmaak.

Instellingen voor geestelijke gezondheid
In deze instellingen verblijven voor langere of kortere tijd mensen met een psychische stoornis. Dit kunnen bijvoorbeeld ontspoorde jongeren zijn, verslaafden of mensen met een depressie. De indicaties zijn legio. Op dergelijke locaties is een goede schoonmaakkwaliteit een randvoorwaarde. U mag er vanuit gaan dat wij die gewoon leveren. Veel belangrijker is het dat onze medewerkers op de locatie om kunnen gaan met de cliënten en behandelaars die zij tegen komen. De medewerkers dienen stevig in hun schoenen te staan en zij moeten weten wat ze kunnen verwachten en hoe zij moeten handelen wanneer een cliënt bijvoorbeeld agressief wordt. Wij betrekken opdrachtgevers dan ook graag bij de opleiding van de schoonmaakmedewerkers zodat zij goed weten wat er onder het dak van de opdrachtgever gebeurt.

Verpleeg – en verzorgingshuizen
Hier verblijven veelal ouderen. De schoonmaak in algemene- en verkeersruimten is op een soortgelijke wijze als bij kantoren georganiseerd. De schoonmaak in de ruimten van de cliënten zelf maakt het verschil. Achter iedere deur woont een andere ‘opdrachtgever’. Uiteraard gaan wij uit van het schoonmaakcontract en het werkprogramma maar cliënten hebben zelf ook een mening en hun eigen wensen. En veel, vooral ouderen, zitten erg verlegen om een praatje dus moet de schoonmaakmedewerker dat ook kunnen bieden. Schoonmaakmedewerkers moeten om kunnen gaan met ernstige vervuiling, bijvoorbeeld door ontlasting. Het type schoonmaak kan in dergelijke instellingen ook anders zijn. Zo kan overeengekomen worden dat wij ook hulpmiddelen als rolstoelen, bedden en rollators reinigen.

Woonzorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking
Dit type instelling biedt zorg en dagbesteding aan mensen met een verstandelijke, en soms ook fysieke, beperking. Het gaat dan om mensen met een down syndroom, autisme, hersenbeschadiging of andere indicatie. Hiervoor biedt de instelling  onder andere begeleid wonen. Dat betekent dat er in groepen een huishouding wordt gevoerd. Het is voor de cliënten belangrijk dat het er zo veel mogelijk aan toe gaat als thuis. De schoonmaakmedewerkers die hier werken moeten echte ‘sociale dieren’ zijn. Hiervoor werft Effektief Groep mensen die om kunnen gaan met agressie, sexueel gedrag en cliënten die graag knuffelen. De vervuiling kan per locatie sterk verschillen. Maatwerk en flexibiliteit in het contract zijn essentieel. Als een cliënt veel knoeit met eten dan volstaat 2 x per week moppen simpelweg niet. Terwijl op een andere locatie de cliënten best zelf eens de handen uit de mouwen kunnen en willen steken

Offerte aanvragen