SCO Delft

In goede handen

De Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. is ontstaan uit een bestuurlijke fusie van de Stichting Protestants Christelijk Basis Onderwijs Delft e.o. (PCBO) en de Vereniging voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs Delft e.o. (VPCVO).
De Stichting bestaat uit acht basisscholen met tien locaties en één school voor voortgezet onderwijs met drie locaties.