GGZ Friesland

Ingekocht op basis van 'best value procurement'

Er waait een nieuwe wind door schoonmaakland. Best value Procurement (BVP) is aan een stevige opmars bezig. Op het bedrijfsbureau van schoonmaakbedrijf Effektief Groep is die trend vroegtijdig gesignaleerd. Diverse medewerkers hebben zich bekwaamd in de karakteristieken van BVP. Zo werden twee boeken over dit onderwerp aangeschaft en door het vers geïnstalleerde BVP team verslonden. Ook werden workshops gevolgd en teammeetings gehouden om alles wat met deze nieuwe vorm van inkopen te maken heeft onder de knie te krijgen.

En niet zonder succes mogen we wel zeggen. De eerste keer dat Effektief Groep meedeed aan een BVP aanbesteding is deze ook met glans gewonnen.

Via een betrokken medewerker in Friesland werd het bedrijfsbureau, geattendeerd op de gezamenlijke aanbesteding van GGZ Friesland, Jeugdhulp Friesland en Woodbrookers. Omdat deze uitstekend past bij de dienstverlening van de business unit ‘Zorg Effektief, samen in de zorg’ werd besloten mee te doen aan deze aanbesteding.

 De nauwe samenwerking tussen operatie en bedrijfsbureau heeft geleid tot een plan dat concreet en haalbaar was en waar kennis en ervaring met dergelijke opdrachtgevers in terug te lezen was. De interviews met de opdrachtgever waren wel uitdagend maar doordat er meer dan voldoende kennis van de zorgmarkt aanwezig is, kon de opdrachtgever goed overtuigd worden.

“Deze nieuwe vorm van aanbesteden biedt kansen voor partijen die goed weten waar zij over praten en die professioneel met hun vak bezig zijn. Voor mij persoonlijk biedt het verdieping in mijn werk omdat ik me bij BVP meer moet inleven in de opdrachtgever en uitgedaagd wordt om maatwerk oplossingen te bieden. Gelukkig is Effektief Groep een flexibele organisatie die in de praktijk ook goed om kan gaan met maatwerk. Zeker in een segment als de zorg is dat van doorslaggevend belang. Bij Effektief Groep zeggen we altijd al ‘Schoonmaken is teamwork’, aanbestedingen zijn dat nu ook!”.

Erwin de Jong, Directeur Effektief Groep: “Ik ben er trots op dat de professionaliteit van het team geleid heeft tot de gunning van deze aanbesteding. Een fantastisch resultaat. Wij gaan nu met veel plezier aan de slag bij GGZ Friesland, Jeugdhulp Friesland en Woodbrookers.”

Gea Tanja, projectleider en inkoper bij Jeudghulp Friesland zegt het volgende over het traject: “Met Effektief Groep hebben we een schoonmaakbedrijf gevonden dat raakvlak heeft met alle niveaus van onze organisaties. Het werd al snel duidelijk dat er veel kennis is van onze specifieke organisaties en dat schept vertrouwen dat het goed komt. Effektief Groep herkent situaties. En tijdens het aanbestedingstraject zijn wij als aanvragende partij met respect behandeld. Dat maakt een hele prettige indruk.”