Privacy Statement

We gebruiken de persoonlijke informatie die u invult, om uw verzoek (of aanvraag) te verwerken. Wilt u meer weten over hoe we omgaan met uw persoonlijke informatie? Lees meer in onze privacyverklaring.

Inleiding

Effektief Groep hecht waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. In dit kader houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Met deze privacyverklaring informeert Effektief Groep u over de persoonsgegevens die (mogelijk) verwerkt worden. Ons uitgangspunt is dat wij alleen de hoognodige persoonsgegevens gebruiken en daarvan de veiligheid kunnen waarborgen.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op: de persoonsgegevens, die wij, met tussenkomst van onze website en social media, verzamelen. De persoonsgegevens, die wij verzamelen ten behoeve van onze dienstverlening. En de persoonsgegevens, die wij ontvangen als u bij ons solliciteert.

Effektief Groep

Effektief Groep is een middelgroot schoonmaakbedrijf met ruime ervaring binnen de schoonmaakbranche. Dagelijks verzorgen onze enthousiaste medewerkers de schoonmaakdienstverlening bij onze tevreden opdrachtgevers. Onze organisatie kenmerkt zich door een stabiele groei. Wij concentreren ons werkgebied naast schoonmaak op facility services en bieden daardoor een totaalpakket aan.

Effektief Groep heeft haar werkzaamheden ondergebracht in diverse dochtermaatschappijen op meerdere locaties. Verwerkingsverantwoordelijke is de Effektief Groep BV, gevestigd in Groningen (Osloweg 49, 9723 BH), hieronder vallen de volgende BV’s:

  • Effektief Groep Noord (kvk 02022542)
  • Effektief Groep West (kvk 54308364)
  • Effektief Groep Events (kvk 54308372)
  • Effektief Groep Midden (kvk 70039437)
  • Effektief Groep GCA  (kvk 67111696)

Waarom verzamelen wij gegevens?

  • Voor onze dienstverlening

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om onze diensten te kunnen verlenen. Wij verwerken mogelijk de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, functie, bedrijfsnamen, financiële gegevens voor betalingen, legitimatiebewijs en andere gegevens, die u ons aanlevert. Wij zullen deze gegevens alleen gebruiken met in acht neming van de wettelijke grondslag.  

  • Voor onze website

Wij willen graag dat onze website functioneel werkt en daarom verzamelen en analyseren wij de verplichte cookies.

  • Voor sollicitaties

Door onze constante groei zijn wij regelmatig op zoek naar nieuwe collega’s. Als u bij ons solliciteert, verwerken en bewaren wij uw persoonsgegevens, zoals u deze heeft aangeleverd. Na afloop van de sollicitatieprocedure bewaren wij deze gegevens maximaal 2 maanden, tenzij wij u om toestemming vragen voor een langere bewaartermijn.

In sommige gevallen is de verwerking van uw persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting en een noodzakelijke voorwaarde, waar gevolgen aan verbonden zijn indien wij deze persoonsgegevens niet verstrekken.

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Effektief Groep waarborgt uw privacy en houdt zich bij de bescherming van uw persoonsgegevens aan de verantwoordingsplicht, zoals de Algemene vordering gegevensbescherming deze hanteert.  

Effektief Groep bewaart en verwerkt persoonsgegevens intern uitsluitend voor specifieke doelen, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering, en is hierover rechtmatig, behoorlijk en transparant. Indien noodzakelijk delen wij persoonsgegevens met derden. Met deze derden, ook wel verwerkers genoemd, wordt een bewerkersovereenkomst afgesloten.

Effektief Groep bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk en dan wettelijk is toegestaan. Indien de bewaartermijn verstrijkt, verwijderen wij uw persoonsgegevens zorgvuldig.

Wat zijn uw rechten?

Effektief Groep respecteert dat uw persoonsgegevens aan u toebehoren. U heeft recht om uw persoonsgegevens in te zien en te rectificeren. Te allen tijde kunt u uw toestemming om uw gegevens te verwerken intrekken. Hiervoor kan het emailadres info@effektiefgroep.nl gebruikt worden. Ook kunt u een beroep doen op het recht op vergetelheid, door Effektief Groep te verzoeken om al uw persoonsgegevens te wissen.

Indien u twijfelt aan de juistheid van onze verwerking van persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Effektief Groep vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens veilig bij ons zijn en op de juiste manier worden beschermd. Daarom hebben wij maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. De medewerkers van Effektief Groep werken in een beveiligde Cloud-omgeving. Elke medewerker heeft gepersonaliseerde rechten waardoor er alleen toegang is tot de bestanden, waar Effektief Groep recht toe geeft.

Effektief Groep behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Deze versie is vastgesteld op 1 januari 2019.

Contact

Effektief Groep neemt uw privacy serieus en verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig. Indien u meer informatie wenst of vragen heeft dan kunt u met ons contact opnemen via onderstaande gegevens:

Effektief Groep

Osloweg 49

9723 BH Groningen

Telefoonnummer administratie: 088-9911200

Emailadres: info@effektiefgroep.nl