Visie directie

Gezond en duurzaam groeien

“Groeien is belangrijk. Dat is onze ambitie en geeft ons de mogelijkheid blijvend te innoveren en te investeren in medewerkers. Wij hebben een heldere visie op groei. In 2018 willen wij aansluiting hebben gevonden bij de top-10 van schoonmaakbedrijven. Daarbij willen we vasthouden aan ons DNA. Onze no-nonsense aanpak, flexibele houding en transparante structuur maken ons bedrijf uniek. Dat betekent dat we vast zullen houden aan de platte organisatiestructuur. Korte lijnen zijn belangrijk omdat we snel willen kunnen schakelen en het stelt onze ondernemende managers in staat om operationele zaken naar eigen inzicht en daadkrachtig op te lossen. Tevens blijven wij, als directie, zodoende nauw betrokken bij wat er op de werkvloer gebeurt.

Persoonlijk vind ik het erg belangrijk dat Effektief Groep een bedrijf is waar mensen graag werken. Mensen moeten voelen dat er naar ze geluisterd wordt en zich prettig voelen in hun team. Ons motto is niet voor niets: schoonmaken is teamwork. Opdrachtgevers merken het direct als een team goed functioneert. Op diverse manieren faciliteren wij medewerkers om zichzelf blijvend te verbeteren. Bijvoorbeeld door scholing in onze eigen Effektief Academy en door werkoverleg. Als onze medewerkers privé door een lastige periode gaan dan helpen wij daar ook concreet bij door bijvoorbeeld psychische hulp aan te bieden. Onze rol daarin wordt gewaardeerd en daarom blijven we dat in de toekomst ook doen. Ik ben trots op de lage verloop- en verzuimcijfers.
Effektief Groep werkt al veel met SW medewerkers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Onze ervaringen zijn zeer positief en in de toekomst gaan we hier nog meer inhoud aan geven, bijvoorbeeld door meer social joint ventures te sluiten met SW bedrijven. Social return krijgt een steeds belangrijkere plaats in onze bedrijfsvoering. Wij willen mensen aan een betaalde baan helpen en in de schoonmaak kan dat prima.

Als groeiend bedrijf wordt onze CO2 footprint steeds groter. Wij hechten er waarde aan om op een verantwoorde wijze met het milieu om te gaan. Vandaar dat wij een MVO manager hebben aangesteld die zich onder andere met milieubelasting bezig houdt. Dit onderwerp komt aan bod in de interne trainingen en bij de selectie van leveranciers en middelen. Als leverancier moeten wij een voorbeeld zijn voor onze klanten. Wij kiezen altijd voor middelen die het milieu zo min mogelijk belasten. Daarnaast vervangen wij geleidelijk ons wagenpark door elektrische auto's.

Effektief Groep is al tientallen jaren geworteld in het Noorden van het land en in de Randstad. Voor die regio's doen wij op regelmatige basis iets terug. Dat kan in de vorm van sponsoring, de handen uit de mouwen steken of het bieden van werkgelegenheid. Ook in de toekomst zullen we dat blijven doen.

De komende jaren staan in het teken van groei en duurzame innovatie. Ons team is er klaar voor.”

Patrick Reinders
Directeur Effektief Groep