Resultaatgericht schoonmaakcontract

Uw kwaliteitseisen bepalen onze inzet

Sluit u ook liever een schoonmaakcontract af waarbij uzelf het gewenste eindresultaat omschrijft? Geen lastige afspraken over welke handelingen verricht moeten worden en hoe vaak dit moet gebeuren. Effektief Groep zorgt er voor dat het door u vastgestelde eindresultaat gehaald wordt. Daar gaat het tenslotte om. Uiteraard worden sommige taken wel periodiek ingepland om ook niet-zichtbare vervuiling tegen te gaan. De medewerkers van Effektief Groep zijn getraind om zelf te kijken en te beslissen welke werkzaamheden noodzakelijk zijn. Een vergaderruimte die een dag niet gebruikt is wordt zodoende ook niet schoon gemaakt.

Wat betekent dat voor u?

Mooi zo'n resultaatgericht contract, maar wat betekent dat nou eigenlijk voor u?

  • U hoeft niet meer na te denken over alle specifieke handelingen, frequenties of beschrijvingen
  • De inzet van ons schoonmaakpersoneel is efficient en gericht
  • U bent verzekerd van een goed eindresultaat

Contractvormen resultaatgerichte schoonmaak

  • Resultaatgerichte schoonmaak met opleveringskwaliteit.

De dagen waarop de schoonmaak wordt uitgevoerd zijn vastgelegd. De resultaateisen worden per element gedefinieerd. De opleverstaat laat zien welke vervuiling na de schoonmaak acceptabel is en verwacht mag worden. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld het aantal vingertasten op een element.

  • Resultaatgerichte schoonmaak met continu kwaliteit.

In deze vorm dient gedurende bijvoorbeeld de openingstijden van uw gebouw de schoonmaak op een continu en vastgesteld niveau te zijn.

Overgang

Voor de overgang van een inspanningsgericht schoonmaakcontract naar een resultaatgericht schoonmaakcontract neme wij de tijd. In de eerste periode zetten wij ook extra uren en leidinggevenden in. Dat is belangrijk omdat zowel u, uw pandgebruikers als de schoonmakers aan een nieuwe manier van werken moeten wennen. In deze eerste periode worden de medewerkers ook getraind. Effektief Groep kan u helpen bij de communicatie naar pandgebruikers. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat uw medewerkers weten dat prullenbakken en vergaderruimten niet meer standaard dagelijks gereinigd worden. Als de prullenbak niet vol is of de vergaderruimte is niet gebruikt, dan slaat de schoonmaker dit over. Als communicatie ontbreekt dan kan het zijn dat pandgebruikers denken dat de schoonmakers er met de pet naar gooien.