Opleiden zorgt voor kwaliteit en collegialiteit

15/09/2014

Opleiden vindt Effektief Groep belangrijk. Dat is ook een verplichting jegens opdrachtgevers. De positieve neveneffecten van opleiden voor de vorming van teams zijn vaak onderbelicht maar zijn minstens zo belangrijk. 

Uiteraard is het van belang om technisch goed schoon te maken. Het belang van de inzet van de juiste middelen, materialen en methodes wordt onderkend. Daarnaast hebben de opleidingen echter nog een functie. Tijdens opleidingen leren collega’s, die normaal gesproken niet op dezelfde panden werken, elkaar kennen. Ze wisselen ervaringen uit en delen kennis en ze worden gevoelsmatig nog meer onderdeel van het bedrijf. De collegialiteit en loyaliteit die hierdoor ontstaan zijn van zeer grote waarde. Het HR-beleid van Effektief Groep is gericht op ‘schoonmaken is teamwork’.

Nog geen jaar geleden startte Effektief Groep de samenwerking met Carling opleidingen uit Tiel om in eigen huis, in de eigen Effektief Academy, vakopleidingen te verzorgen. Op 9 september zijn twee groepen, met in totaal 18 medewerkers geslaagd voor de vakopleiding die voldoet aan de door de RAS verplicht gestelde eind- en toetstermen. Deze groepen, bestaande uit uitsluitend dames, hadden een zeer diverse achtergrond. De jongste deelneemster was 25 en de oudste 60 jaar. Sommigen van hen werken pas sinds kort in de schoonmaak, anderen al jaren. Door de grote diversiteit aan opdrachtgevers waar de dames werken, van school tot zorginstelling en van fabriek tot kantoor, was het interessant om te horen over elkaars dagelijkse praktijk. Ook werden direct tips uitgewisseld.

Zoals wel vaker bij deelnemers die al jaren binnen de branche werkzaam zijn, bestond er vooraf scepsis. Deelnemers vroegen zich af wat zij nog konden leren. Achteraf waren de reacties zonder uitzondering zeer positief. Met name de arbo technische aspecten werden zeer gewaardeerd. En de kennismaking en interactie met collega’s had niemand willen missen.

“De sfeer in de groepen was fantastisch. Ik vond het heel leuk om te zien dat de groep zelf initiatief neemt om nog eens uit eten te gaan en dat ze elkaar zelfs op facebook opzoeken. Dat iedereen met vlag en wimpel geslaagd is, en ook nog eens met hoge cijfers, maakt mij natuurlijk heel trots op deze collega’s.” Aldus Bianca Dekker, projectmanager te Hoogeveen.

Download Carling SVS sept 14

Meer nieuws