Effektief Groep verzwaart managementteam

10/12/2015

Effektief Groep verzwaart management om groei te borgen

Om blijvend inhoud te kunnen geven aan de groei- en kwaliteitsdoelen is het management team van schoonmaakbedrijf Effektief Groep per 1 december jl. uitgebreid met Dirck Bankers en Gertjan Evers.

Bankers gaat zich als operationeel directeur concentreren op optimalisaties in de operationele processen en Evers legt zich in de rol van commercieel manager toe op groei van Effektief Groep binnen de bestaande segmenten en optimalisaties in commerciële processen. Beiden brengen veel branche ervaring met zich mee.

“We willen blijven groeien, maar moeten de groei ook kunnen managen. Vandaar dat we er voor kiezen ons management team uit te breiden met twee ervaren krachten uit de facilitaire wereld. We hebben een zorgvuldig traject achter de rug waarbij we gezocht hebben naar mensen die van nature aansluiten bij het DNA van ons bedrijf. We kiezen er bewust voor om hen toe te voegen aan ons team. We willen namelijk geen extra management lagen toevoegen. De kracht van Effektief Groep is gelegen in de platte structuur waarbij bevoegdheden laag in de organisatie liggen. Dit maakt ons hands-on en slagvaardig. Ik heb er alle vertrouwen in dat we met deze uitbreiding inhoud kunnen geven aan onze doelen én die waarden kunnen behouden.” Aldus Patrick Reinders, commercieel directeur van Effektief Groep.

Dirck Bankers (44) vervult al 20 jaar strategische posities in de private en publieke sector en kent de segmenten waar Effektief Groep zich op focust van binnenuit. Met zijn ervaring binnen het facilitaire werkveld en kennis van verandermanagement is hij er van overtuigd de juiste competenties mee te brengen om Effektief Groep naar een volgende fase te kunnen brengen. ”De schoonmaakbranche is een oude liefde waar ik met plezier naar terug keer. Effektief Groep is binnen de branche een partij met een geheel eigen gezicht. Het spreekt mij aan dat het bedrijf denkt in kansen en dat het, ondanks de conservatieve branche, is staat is flexibel, slagvaardig en innovatief te zijn. Ik ga met veel bezieling inhoud geven aan mijn rol als operationeel directeur en blijf daarnaast als docent facility management verbonden aan een Hogeschool.” Zegt een enthousiaste Bankers.

Als commercieel manager gaat Gertjan Evers (43) leiding geven aan het accountmanagement, het bedrijfsbureau en de marketing. Met ruim 20 jaar ervaring binnen de facilitaire branche én bij toonaangevende spelers, is hij de aangewezen man om de commerciële processen te optimaliseren en de positionering binnen de belangrijkste marktsegmenten te versterken. Effektief Groep heeft een groeidoelstelling van 20% per jaar en wil binnen afzienbare tijd bij top van de Nederlandse schoonmaakbedrijven behoren. “Als echte noordeling kan ik mij goed vinden in de cultuur binnen Effektief Groep. Een cultuur waarin iedereen er van doordrongen is dat we het samen als team moeten doen. De pay-off van de organisatie ‘Schoonmaken is teamwork’ is voelbaar in alle geledingen, en daar draag ik graag mijn steentje aan bij. Het is erg plezierig het vertrouwen te krijgen om de commerciële organisatie verder uit te kunnen bouwen naar eigen inzichten” Licht Gertjan Evers toe.

Meer nieuws