Effektief Groep verwelkomt nieuwe medewerkers via BWR

14/03/2014

Onder toeziend ook van wethouder sociale zaken Ger Lindeman van gemeente Hoogezand-Sappemeer hebben vrijdagochtend in Groningen drie nieuwe medewerksters hun arbeidsovereenkomst getekend. Dit is een belangrijke stap in de samenwerking tussen Effektief Groep en BWR. De bijeenkomst, die plaatshad op het hoofdkantoor van Effektief Groep, had derhalve ook een feestelijk tintje.

Patrick Reinders, algemeen directeur van Effektief Groep legt in zijn toespraak uit dat samenwerkingen, zoals die met BWR, steeds belangrijker worden voor zijn bedrijf. In de toekomst voorziet hij een tekort aan gekwalificeerde medewerkers. Om de groei van de organisatie ook in kwalitatieve zin goed te borgen is het belangrijk om zorg te dragen voor de instroom van vakkundige medewerkers. In samenwerking met BWR worden mensen uit de sociale werkvoorziening, bijstand of wajong opgeleid tot professionele schoonmakers. Door Dirck Bankers, manager werkbedrijf BWR, wordt het comfort dat BWR aan werkgevers kan bieden nog eens extra benadrukt.  Mensen worden opgeleid tot niveau vier, hetgeen betekent dat zij geheel zelfstandig hun werk uit kunnen voeren. Schoonmaakmedewerkers beginnen goed opgeleid en voorbereid aan hun baan.

Een zichtbaar trotse Ger Lindeman, die naast wethouder ook voorzitter van het dagelijks bestuur van BWR is, vond het goed te ervaren dat de intenties van partijen ook tot zichtbare resultaten leiden. Voor deze eerste drie medewerksters leidt de samenwerking tot daadwerkelijke uitstroom uit de bijstand.

In 2013 gingen schoonmaakbedrijf Effektief Groep en BWR, het Gemeenschappelijke Regeling Bedrijf voor Werk en Re-integratie uit Sappemeer, een samenwerking aan met als doel om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar werk. De drie medewerksters hebben een opleidingstraject doorlopen en beginnen nu goed voorbereid aan hun nieuwe baan. Na de ondertekening van de arbeidsovereenkomsten hebben de nieuwe medewerkers onder het genot van een gebakje kennis kunnen maken met hun nieuwe werkgever en leidinggevende districtmanager.

Meer nieuws