Effektief Groep richt pijlen succesvol op de zorgmarkt

01/03/2013

Al eerder liet allround schoonmaakbedrijf Effektief Groep weten te willen groeien in de segmenten leisure en zorg om daarmee aansluiting te vinden bij de top 15 van Nederlandse schoonmaakbedrijven. Het bedrijf is dan ook zeer content met de gunning van zorginstelling Vanboeijen. Vanaf 1 april verzorgt Effektief Groep de dagelijkse schoonmaak met zorg gerelateerde taken bij het Assense Vanboeijen.

In 2012 werden de eerste stappen naar het verwezenlijken van nieuwe groeiambities al gezet, bijvoorbeeld door het verwerkomen van nieuwe klanten als Ziggo Dome en zorginstelling Frion. De focus die in de groeistrategie van Effektief Groep is aangebracht werpt vruchten af. Specifiek voor de zorgbranche zijn flexibele schoonmaakconcepten ontwikkeld die aansluiten bij de wensen en eisen van inkopers en gebruikers in de zorg. Vaak is hierbij sprake van maatwerk. Bij de zorg gaat het niet alleen om kwalitatief goed schoonmaken maar ook om medewerkers met passie voor zorg, een flexibele houding en aandacht voor cliënten. Omdat budgetten onder druk staan en de regie steeds meer bij cliënten en hun verwanten zelf wordt neergelegd vraagt de zorg ook om communicatief vaardige en ondernemende managers vanuit het schoonmaakbedrijf. Vanboeijen heeft zich daarin herkend bij Effektief Groep.

Na een uitgebreide procedure waarbij aanbieders onder andere hun visie op schoonmaak bij Vanboeijen moesten presenteren is Effektief Groep als winnaar uit de bus gekomen. De selectiecommissie van Vanboeijen is zodanig overtuigd geraakt van de werkwijze van Effektief Groep dat de opdracht exclusief aan Effektief Groep is gegund. Het regionale karakter, de oprechte betrokkenheid en het enthousiasme gaven de doorslag. De flexibele werkwijze van Effektief Groep sluit goed aan bij de overtuiging van Vanboeijen dat gewerkt moet worden vanuit ‘regie op locatie’. Sinds 2010 legt Vanboeijen meer regie op de locaties neer vanuit de overtuiging dat cliënten, verwanten en medewerkers heel goed zelf pragmatische oplossingen voor knelpunten kunnen vinden. Regie op locatie draagt ook bij aan financieel bewustzijn om zodoende een financieel gezonde organisatie te verankeren. Schoonmaak is typisch zo’n onderwerp waar de locaties zelf beslissingen over nemen.

VanBoeijen bestaat al ruim zestig jaar en is daarmee diep geworteld in de lokale samenleving. Er zijn verschillende locaties in Assen en omgeving en daarmee ligt Vanboeijen middenin het werkgebied van Effektief Groep. De organisatie staat voor goed leven voor mensen met een handicap en biedt diverse vormen van zorg, begeleiding en opvang. Persoonlijke aandacht staat daarbij voorop. Beide partijen hebben de intentie tot een langdurige samenwerking uitgesproken voor de schoonmaak en de zorg gerelateerde taken.

Meer nieuws