Effektief Groep is partner van De Normaalste Zaak

06/12/2012

Het van oorsprong Groningse schoonmaakbedrijf Effektief Groep is partner geworden van De Normaalste Zaak omdat zij vindt dat de arbeidsmarkt plaats moet bieden aan iedereen die zijn of haar talenten wil benutten. Al jaren zet Effektief Groep zich in om de toegangspoort tot de arbeidsmarkt te zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiervoor zijn al eerder partnerships aangegaan met diverse sociale werkplaatsen.

De Normaalste Zaak is een netwerk van ondernemers en een initiatief van MVO Nederland, werkgeversvereniging AWVN en Start Foundation. Het netwerk zet zich in om een arbeidsmarkt te creëren die kansen biedt aan iedereen die kan en wil werken. Binnen de aangesloten bedrijven is het personeelsbestand een afspiegeling van de samenleving en wordt gebruik gemaakt van de diversiteit uit die samenleving. Ook aan mensen met een kwetsbare positie, bijvoorbeeld door hun leeftijd, beperking of opleiding, wordt een passende arbeidsplaats geboden.

Effektief Groep vindt het belangrijk om met andere werkgevers te sparren over diverse vraagstukken ten aanzien van personeel en arbeid. “Het geeft enorm veel voldoening om te zien dat je mensen een perspectief kunt bieden. Mensen voelen zich gewaardeerd en tellen mee als ze een baan hebben. Het delen van ‘best practices’ met andere werkgevers helpt om goed invulling te geven aan dit onderwerp.” Aldus Patrick Reinders, directeur van Effektief Groep. Daarnaast signaleert Effektief Groep dat het in de concurrerende schoonmaakbranche van toegevoegde waarde is voor opdrachtgevers wanneer zij zien dat een leverancier ook invulling geeft aan sociale en maatschappelijke betrokkenheid. Met dit partnership draagt Effektief Groep zichtbaar naar opdrachtgevers uit dat werk voor iedereen De Normaalste Zaak is.

Effektief Groep is een middelgroot schoonmaakbedrijf met de hoofdvestiging in Groningen. Het bedrijf is met meer dan 700 medewerkers actief in de Noordelijke provincies en de regio’s Utrecht en Amsterdam. De schoonmaakbranche leent zich goed om mensen met diverse achtergronden en opleidingen toegang te geven tot de arbeidsmarkt. Bij een groot aantal opdrachtgevers zet Effektief Groep succesvol SW-medewerkers in.

Meer nieuws