Planet

Effektief Groep vindt het erg belangrijk om als bedrijf het milieu zo min mogelijk te belasten. Daarom hebben wij een MVO-manager aangenomen die de kwaliteit van het MVO-beleid kan waarborgen.
Deze manager kan  u optimaal adviseren ten aanzien van milieuaspecten binnen uw bedrijf. Dit kan bijvoorbeeld zijn op het gebied van afvalverwerking, gebruik van chemicaliën of duurzame inkoop van goederen. Doordat wij goede relaties hebben met leveranciers van middelen en afvalverwerkende partijen vinden wij altijd een goede oplossing voor uw vraagstuk.

Wij voldoen aan de eisen voor duurzame inkoop van schoonmaak die opgesteld zijn door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen Agentschap NL) en zijn gecertificeerd volgens ISO 14001. 

Op deze manier helpen wij het milieu

Hieronder staan een aantal van onze successen op het gebied van de bescherming van het milieu. Voor een uitgebreide lijst inclusief toelichtingen klik hier.

- Inzet milieuvriendelijk middelen;
- splitsing afval;
- minder gebruik van water;
- recycling van materialen;
- energieverbruik vermindering op hoofdkantoor;
- vermindering papiergebruik;
- duurzaam en milieuvriendelijk wagenpark;
- trainingen in milieubewust rijden;
- trainingen in milieubewust schoonmaken.