People

Mensen zijn ons belangrijkste kapitaal, onze kracht en ruggengraat. Niet voor niets luidt onze slogan "Schoonmaken is Teamwork!" Het is onze taak om te zorgen voor enthousiaste en betrokken medewerkers mét verantwoordelijkheidsgevoel.
Het component ‘people’ hangt nauw samen met het component ‘planet’. Immers, het MVO beleid kan nog zo mooi opgesteld zijn, maar als de medewerkers niet opgeleid worden om binnen deze kaders te werken, dan zet dit alsnog weinig zoden aan de dijk.
Wij bieden onze medewerkers opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden en meten de werkdruk. Ook stimuleren wij de gezondheid van onze medewerkers door bijvoorbeeld preventief (kosteloos) medisch onderzoek aan te bieden en een fietsvergoeding te bieden. Daarnaast bieden wij persoonlijke ondersteuning als medewerkers om welke reden dan ook in de problemen zitten.
Effektief Groep is lid van de Code Verantwoord Ondernemen.

Dat de zorg voor mensen ook leeft bij onze medewerkers wordt elk jaar bewezen doordat veel van de werknemers er voor kiezen om hun kerstpakket te doneren aan het goede doel Warchild. Afgelopen jaar heeft dit bijna 900 euro opgebracht.

Effektief Groep zet  bij diverse opdrachtgevers succesvol mensen in met een afstand tot de arbeidsmarkt en de zogeheten SW-medewerkers. Wij hebben zeer goede ervaringen met deze medewerkers omdat zij over het algemeen hun taak zeer serieus nemen. Met de juiste begeleiding kan Effektief Groep deze mensen aan het werk helpen en houden.
Voor meer informatie over onze medewerkers en social return klik hier.