MVO

Wij nemen onze verantwoordelijkheid serieus

Als moderne organisatie nemen wij onze verantwoordelijkheid voor de mensen die bij ons werken en de wereld waarin wij leven. Deze verantwoordelijkheid is geborgd in een MVO-beleid. Met het MVO-beleid willen wij op een duurzame wijze waarde creëren aan de drie aspecten van MVO.

Speciaal voor de handhaving van ons MVO-beleid is een MVO-manager aangesteld. Onze MVO-manager geeft ook advies op locatie.

Wij kunnen u optimaal adviseren ten aanzien van milieuaspecten zoals afval binnen uw bedrijf. Doordat wij goede relaties hebben met leveranciers van middelen en afvalverwerkende partijen vinden wij altijd een goede oplossing voor uw vraagstuk.
Milieuvriendelijk schoonmaken doen we met elkaar en samen kunnen wij verbeteringen aanbrengen. Effektief op de werkvloer, fabrikanten bij de samenstelling van de producten en verpakkingen, de brancheorganisatie door het uitwisselen van kennis en informatie, de opdrachtgever die open staat voor adviezen en verbetervoorstellen en de overheid die wet- en regelgeving en de naleving op peil houdt.

Wij voldoen aan de eisen voor duurzame inkoop van schoonmaak die opgesteld zijn door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen Agentschap NL) en zijn gecertificeerd volgens ISO 14001. 

Milieu

Wij zijn een groen bedrijf. Zo zijn wij in 2011 verhuisd naar een duurzaam hoofdkantoor en hebben wij de kleur groen aan ons logo en huisstijl toegevoegd om ons groene karakter uit te stralen. Wij rijden in milieuvriendelijke elektrische auto's en gebruiken milieuvriendelijke materialen en middelen. Ook voldoen wij aan de eisen voor duurzame inkoop van schoonmaak en zijn wij ISO-14001 gecertificeerd.

In onze opleidingen zijn milieuaspecten een vast onderwerp.

Medewerkers

Mensen zijn ons belangrijkste kapitaal, onze kracht en ruggengraat. Niet voor niets luidt onze slogan "Schoonmaken is Teamwork!"

Het is onze taak te zorgen voor enthousiaste en betrokken medewerkers met verantwoordelijkheidsgevoel. Want juist de mensen maken het verschil. Wij bieden onze medewerkers opleiding- en ontwikkelingsmogelijkheden en meten de werkdruk. Ook stimuleren wij de gezondheid en bieden wij persoonlijke ondersteuning als medewerkers om welke reden dan ook in de problemen zitten.

Voor het welzijn van de medewerkers is het belangrijk dat zoveel mogelijk marktpartijen de Code Verantwoordelijk Marktgedrag ondertekenen.

Maatschappij

Ten opzichte van de maatschappij dragen wij een een steentje bij aan het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Zo zijn wij bijvoorbeeld een toegangspoort tot de arbeidsmarkt voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Ook doneren wij aan goede doelen en stellen wij stageplaatsen en afstudeerplaatsen beschikbaar. Vaak kiezen wij voor lokale initiatieven.