Medewerkers

Betrokken en enthousiast

Het is de taak van Effektief Groep te zorgen voor enthousiaste en betrokken medewerkers met verantwoordelijkheidsgevoel. Juist deze medewerkers voegen waarde toe aan ons bedrijf en onze processen doordat kennis en ervaring binnen de organisatie blijft.
Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers met plezier en trots hun werk kunnen doen. Het is ons doel medewerkers hierbij optimaal te faciliteren. Wij hechten waarde aan een respectvolle bejegening door collega’s, leidinggevenden en opdrachtgevers. Als werkgever vervullen wij ook een rol als toegangspoort tot werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De medewerkerstevredenheid van de medewerkers van Effektief Groep komt tot stand doordat wij onder andere aandacht schenken aan:

  • Opleiding en ontwikkeling
  • Persoonlijke aandacht en betrokkenheid
  • Korte lijnen
  • Motiverende en coachende leidinggevenden
  • Respectvolle bejegening
  • Verantwoorde werkdruk

Service with a smile

Servicegerichtheid van onze medewerkers wordt meer en meer belangrijk, met name bij dagschoonmaak. Niet alleen voor uw medewerkers, maar ook voor uw bezoekers. Naast de technische schoonmaakkwaliteit bepalen uitstraling van de medewerker en de eerste indruk mede de beleving van de schoonmaakkwaliteit. Om gastheerschap te kunnen bieden geven wij trainingen in hospitality in onze inhouse Effektief Academy.

Social Return

Effektief Groep werkt bij diverse opdrachtgevers succesvol met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de zogeheten SW-medewerkers. Wij hebben zeer goede ervaringen met deze medewerkers omdat zij over het algemeen hun taak zeer serieus nemen. Met de juiste begeleiding kan Effektief Groep deze mensen aan het werk helpen en houden.

Binnen Nederland is een grote groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat kunnen mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking zijn, mensen in de WW, allochtonen, jonggehandicapten met een Wajong uitkering of laagopgeleiden. Voor deze mensen willen wij zoveel mogelijk de toegangspoort tot de arbeidsmarkt zijn. Van alle medewerkers die jaarlijks instromen bij ons heeft minimaal de helft een afstand tot een arbeidsmarkt. Wij werken nauw samen Alescon (Hoogeveen) op dit vlak.
Social return betekent voor ons dat wij iets terugdoen voor de maatschappij als wij een opdracht uitvoeren. Daarom zetten wij SW medewerkers in bij diverse opdrachtgevers. Sinds 2004 zijn wij erkend partner van diverse SW bedrijven.
Met TRIO/Baanvak gaan wij zelfs een stap verder doordat wij een social joint venture zijn aangegaan. Hierdoor zijn verschillende medewerkers met een SW indicatie doorgestroomd naar de reguliere arbeidsmarkt. Bij de gemeente Utrecht zetten wij 30% SW medewerkers in. In overleg met de opdrachtgever bespreken wij de mogelijkheden en het percentage ingezette SW medewerkers.

In 2012 is Effektief Groep partner geworden van De Normaalste Zaak. De Normaalste Zaak is een netwerk van MKB-ondernemers en grote werkgevers die het ‘de normaalste zaak’ vinden dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen deel te nemen aan de arbeidsmarkt. ‘Inclusief ondernemen’ noemen we dat. Optimaal gebruikmaken van de diversiteit en talenten van mensen. Lees meer over De Normaalste Zaak.