02 juli 2019

Uurloon schoonmaker met 1% omhoog

Uurloon schoonmaker met 1% omhoog

Zoals afgesproken in de nieuwe CAO Schoonmaak krijgen werknemers vanaf 1 juli 2019 1% meer loon. Bij loonbetaling per 4 weken is de loonsverhoging met ingang van periode 7 van 2019.

Deze loonsverhoging komt voort uit de afspraken die gemaakt zijn bij de vaststelling van de nieuwe CAO Schoonmaak begin dit jaar. In onderstaand overzicht zie je de loontabellen die vanaf 1 juli 2019 van kracht zijn.