Disclaimer

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van effektief.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Effektief. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Gegevens op onze website
Effektief streeft er naar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Effektief niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies. Effektief kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website wordt gevonden. Gebruik van enige informatie verkregen via deze website is voor eigen risico van de gebruiker.


Effektief is niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen, fouten of anderszins het niet goed functioneren van haar website. Effektief aanvaardt eveneens geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door Effektief via haar website. 

Email
Effektief garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd. Door zonder encryptie of wachtwoord beveiliging per e-mailbericht met Effektief te corresponderen, accepteert u dit risico.


Hyperlinks op en naar onze website
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Effektief heeft geen invloed op de websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of de inhoud daarvan. Eveneens in het geval Effektief vanuit een andere website gelinkt wordt, aanvaardt Effektief geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze (gelinkte) websites. Dergelijke hyperlinks hebben enkel als doel u van informatie te voorzien en het bewerkstelligen van gebruiksgemak. Het gebruik van een hyperlink is volledig op eigen risico. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Effektief is het niet toegestaan om op een website een hyperlink naar Effektief te plaatsen. 


Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Alle publicaties en uitingen van Effektief zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar gemaakt worden, zonder dat Effektief daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

 
Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van effektief.nl op deze pagina.